ორგანიზაციის წევრები

  • 27. 04. 2019

მაია ბუწაშვილი 

გიორგი კამკამიძე 

მაია ქაჯაია

გიორგი კანდელაკი

ხატია ხატიაშვილი

თინათინ აბზიანიძე

მარიკა კოჭლამაზაშვილი

გიგა აბაშიძე

ოლღა ჩუბინიშვილი

მაია ზარანდია

გოჩა ბარბაქაძე

ლაშა გულბიანი

ანა გამეზარდაშვილი

გიორგი გაგუა