პროექტები

  • 16. 02. 2022

პროექტი: C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა
ფინანსდებოდა: დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: ტუბერკულოზის მომსახურების განხორციელებაში ჩართული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება ტუბერკულოზით დიაგნოსტირებულ პაციენტებში აივ ინფექციაზე ტესტირებასა და კონსულტირებაში
ფინანსდებოდა: დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: საქართველოში ღვიძლის მაღალი ფიბროზის მქონე პაციენტების შორეული გამოსავალი, რომლებსაც მკურნალობა ჩაუტარდათ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში
ფინანსდება: აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების ვირუსული ჰეპატიტების განყოფილება
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: საპილოტე ღონისძიებების შეფასება საქართველოში HCV სკრინინგისა და მკურნალობაში ჩართვის გაუმჯობესების მიზნით
ფინანსდება: Liver Institute and Foundation for Education and Research (LIFER)
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის ცენტრებში ინტეგრირებული C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის შეფასება
ფინანსდება: აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების ვირუსული ჰეპატიტების განყოფილება
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: C ჰეპატიტის მკურნალობის ინტეგრაცია საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის ცენტრებში
ფინანსდება: აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრების ვირუსული ჰეპატიტების განყოფილება
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: მძიმე ფიბროზის მქონე, C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებული, პაციენტების პირდაპირი მოქმედების ანტივირუსული პრეპარატებით მკურნალობის შორეული შედეგები"
ფინანსდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: ჯანდაცვასთან ასოცირებული C ჰეპატიტის რისკის შეფასება ქართველ ქალებში
ფინანსდება: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
პროექტის ხელმძღვანელი: გიორგი კამკამიძე


პროექტი: შაქრიანი დიაბეტის შესახებ ინფორმირებულობის კვლევა გარდაბნის რაიონის მოსახლეობაში
ფინანსდებოდა: საქართველოს წითელი ჯვარი
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: მიზნობრივი ჯანმრთელობის დაზღვევის გავლენა ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაციაზე, დანახარჯებსა და ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იძულებით გადაადგილებულ პირებში საქართველოში
ფინანსდება: R2HC/ERHLA
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: საქართველოში C ჰეპატიტის შესახებ ცოდნის დონის ამაღლება ოჯახის ექიმებს შორის
ფინანსდებოდა: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო
პროექტის კოორდინატორი: მაია ქაჯაია


პროექტი: აივ/შიდსისა და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების რისკ ფაქტორების კვლევა საქართველოს ახალგაზრდებში
ფინანსდება: ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მიერ
პროექტის ხელმძღვანელი: თამარ კიკვიძე


პროექტი: სქესობრივი ქცევა საქართველოში მცხოვრები რეპროდუქციული ასაკის ქალებში
ფინანსდება: ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მიერ
პროექტის ხელმძღვანელი: თინათინ აბზიანიძე


პროექტი: მოლეკულური დიაგნოსტიკის ნიმუშების განვითარება დიარეის დაავადების გამომწვევი ინფექციური პათოგენების სწრაფი იდენტიფიცირებისთვის
ფინანსდებოდა: საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის მიერ
პროექტის კოორდინატორი: გიორგი კამკამიძე


პროექტი: ფსიქიატრიული აშლილობის მქონე პაციენტების სათემო სერვისების ხელშეწყობა (კვლევა და ადვოკატირება)
ფინანსდებოდა: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო
პროექტის კოორდინატორი: ლელა სერებრიაკოვა


პროექტი: საქართველოს სასჯელაღსრულების სისტემაში C ჰეპატიტის მკურნალობის პროგრამის ეფექტურობის შეფასება
ფინანსდებოდა: ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო
პროექტის კოორდინატორი: ლელა სერებრიაკოვა


პროექტი: ტუბერკულოზთან დაკავშირებული ინფექციური კონტროლის ღონისძიებების დანერგვა საავადმყოფოებში
ფინანსდებოდა: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული "საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის" მხარდაჭერით
პროექტის კოორდინატორი: გიორგი კამკამიძე


პროექტი: ტუბერკულოზის კონტროლის გაუმჯობესება პირველადი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დონეზე
ფინანსდებოდა: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული "საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის" მხარდაჭერით
პროექტის კოორდინატორი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: იმუნოგენეტიკური ფაქტორების როლი პაპილომავირუსის ინფექციის პერსისტირებაში
ფინანსდებოდა: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
პროექტის ხელმძღვანელი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: პირველადი ჯანდაცვის დონეზე დედათა და ბავშვთა სერვისების შეფასება
ფინანსდებოდა: გაეროს ბავშვთა განვითარების ფონდის მიერ
პროექტის ხელმძღვანელ : მაია ბუწაშვილი


პროექტი: იმუნოგენეტიკური ფაქტორების გავლენა C ჰეპატიტის ვირუსით ინფექციის მიმდინარეობაზე
ფინანსდებოდა: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
პროექტის კოორდინატორი: გიორგი კამკამიძე


პროექტი: სამეცნიერო და წერითი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება საქართველოს ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალისთვის
ფინანსდებოდა: აშშ-ის საელჩო საქართველოში
მთავარი მკვლევარი (PI): მაია ბუწაშვილი


პროექტი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა საქართველოს ახალგაზრდებში
ფინანსდებოდა: აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის მიერ
პროექტის მენეჯერი: მაია ქაჯაია


პროექტი: საგანმანათლებლო ინტერვენცია ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ სკოლის მოსწავლეებში
ფინანსდებოდა: აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული „ საქართველოში აივ პრევენციის პროექტის” მიერ
პროექტის კოორდინატორი: მაია ქაჯაია


პროექტი: საქართველოში C ჰეპატიტის კლინიკური მიმდინარეობის იმუნოგენეტიკური, ვირუსული და ქცევითი რისკ ფაქტორების კვლევის განვითარება
ფინანსდებოდა: საფრანგეთის შიდსის კვლევის ნაციონალური სააგენტოს მიერ
მთავარი მკვლევარი (PI) : მაია ბუწაშვილი

პროექტი: ოლიგონუკლეოტიდების სინთეზის და ბიოინფორმატიკის სერვისის პილოტირება საქართველოში
ფინანსდებოდა: აშშ- ის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის ( CRDF -Global), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის მიერ
პროექტის კოორდინატორი: გიორგი კამკამიძე


პროექტი: თანასწორთა განათლება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ
ფინანსდებოდა: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული „საქართველოში აივ პრევენციის პროექტის" მხარდაჭერით
პროექტის კოორდინატორი: მაია ქაჯაია


პროექტი: ცხოვრების ჯანსაღი წესის პრომოცია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის
ფინანსდებოდა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
პროექტის კოორდინატორი: მაია ქაჯაია


პროექტი: სისხლის გზით გადამდები ინფექციების გადაცემის რისკ ფაქტორების შეფასება სტომატოლოგიური კლინიკის სამედიცინო პერსონალში
ფინანსდებოდა: ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მიერ
მთავარი მკვლევარი (PI): მარიკა კოჭლამაზაშვილი


პროექტი: თანასწორთა განათლება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ
ფინანსდებოდა: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული „საქართველოში აივ პრევენციის პროექტის“ მხარდაჭერით
პროექტის კოორდინატორი: მაია ქაჯაია


პროექტი : ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა საქართველოში
ფინანსდებოდა: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული "საქართველოში ტუბერკულოზის პრევენციის პროექტის" მხარდაჭერით
პროექტის კოორდინატორი : გიორგი კამკამიძე


პროექტი: პაპილომავირუსული ინფექციის (HPV) ეპიდემიოლოგია საქართველოში
ფინანსდებოდა: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
მთავარი მკვლევარი (PI): მაია ბუწაშვილი
პროექტის მენეჯერი: გიორგი კამკამიძე


პროექტი: მედიკო- ბიოლოგიურ სფეროში დასაქმებულ ქალთა პროფესიული განვითარების პროგრამა
ფინანსდებოდა: ელსევიერის ფონდის მიერ
პროექტის კოორდინატორი: მაია ბუწაშვილი (საქართველო)


პროექტი: აივ ინფექცია / შიდსზე წყვილებზე ორიენტირებული პრენატალური კონსულტირების შედეგები დაბალი და საშუალო გავრცელების მქონე ქვეყნებში
ფინანსდებოდა: საფრანგეთის შიდსის კვლევის ნაციონალური სააგენტოს მიერ
პროექტის კოორდინატორი: მაია ბუწაშვილი (საქართველო)


პროექტი: სისხლის გზით გადამდები დაავადებების გავრცელებისა და ცოდნის დონის შეფასება ჯანდაცვის მუშაკებში საქართველოში
ფინანსდებოდა: აშშ-ს სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდის (CRDF) მიერ
მთავარი მკვლევარი საქართველოში (PI): მაია ბუწაშვილი
მთავარი მკვლევარი აშშ-ში (PI): ლუიზ ენ მაკნატი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა, ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)


პროექტი: C ჰეპატიტის გადაცემა ჰეტეროსექსუალურ წყვილებში
ფინანსდებოდა: ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მიერ
მთავარი მკვლევარი (PI): მაია ქაჯაია


პროექტი: B ჰეპატიტის ვაქცინაცია საქართველოს ჯანდაცვის მუშაკებში
ფინანსდებოდა: ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მიერ
მთავარი მკვლევარი (PI): მარინა თოფურიძე


პროექტი: ვისცერული ლეიშმანიოზის მოლეკულური ეპიდემიოლოგიის შესწავლა საქართველოში
ფინანსდებოდა: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ
მთავარი მკვლევარი (PI): მაია ქაჯაია


პროექტი: სისხლის გზით გადამდები ინფექციების რისკი სამშობიარო სახლებში
ფინანსდებოდა: ნატოს მიერ
მთავარი მკვლევარი (PI): მაია ბუწაშვილი


პროექტი: აბორტის შემდგომი ინფექციების გართულების პრევენცია და მართვა
ფინანსდებოდა: ჯონ სნოუს კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტი
მთავარი მკვლევარი (PI): მაია ბუწაშვილი


პროექტი: ვირუსული პათოგენების როლი სისტემური ინფექციების დროს ახალშობილებში საქართველოს რეანიმაციულ განყოფილებებში
ფინანსდებოდა: საქართველოს სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდის (GRDF) მიერ
მთავარი მკვლევარი საქართველოში (PI): გიორგი კამკამიძე
მთავარი მკვლევარი აშშ-ში (PI): ჯინ ჯორდანი (პიცბურგის უნივერსიტეტი, პენსილვანია)


პროექტი: სხვადასხვა ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციების გავრცელება გენერალიზებული ინფექციების მქონე ახალშობილებში
ფინანსდებოდა: ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრის, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მიერ
მთავარი მკვლევარი საქართველოში (PI): მაია ბუწაშვილი
მთავარი მკვლევარი აშშ-ში (PI): ლუიზ ენ მაკნატი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა, ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)


პროექტი: აივ ინფექციის მიმღებლობის იმუნოგენეტიკური ფაქტორები საქართველოს მოსახლეობაში
ფინანსდებოდა: ნატოს და ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრის, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტების მიერ
მთავარი მკვლევარი საქართველოში (PI): გიორგი კამკამიძე
მთავარი მკვლევარი აშშ-ში (PI): ჯეკ დეჰოვიცი (ნიუ იორკის სამედიცინო ცენტრი)
მთავარი მკვლევარი საფრანგეთში (PI): პატრის დებრე ( უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია, პიტიე სალპეტრიერის კლინიკა, პარიზი


პროექტი: CD4 და CD8 სპეციფიკური უჯრედული იმუნიტეტი აივ და C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულ პაციენტებში
ფინანსდებოდა: INTAS-ის მიერ
მთავარი მკვლევარი საქართველოში (PI): გიორგი კამკამიძე
მთავარი მკვლევარი საფრანგეთში (PI): ბრიჯიტ ოტრანი ( უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია, პიტიე სალპეტრიერის კლინიკა, პარიზი


პროექტი: მომავალი და მეძუძური დედების ინფორმირება აივ ინფექცია/შიდსზე
ფინანსდებოდა: World Vision International-თან პარტნიორობის ფარგლებში
მთავარი მკვლევარი: მაია ბუწაშვილი


პროექტი: აივ ინფექციის დედიდან ბავშვზე გადაცემის პრევენცია საქართველოში
ფინანსდებოდა: ელიზაბეტ გლეიზერის პედიატრიული შიდსის ფონდის მიერ
მთავარი მკვლევარი: მაია ბუწაშვილი