ბლოგი

ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაცია, დანახარჯები და ჯანმრთელობის სტატუსი იძულებით გადაადგილებულ პირთა შორის საქართველოში

კვლევის რეზიუმე:კვლევის მიზანი იყო, შეესწავლა იძულებით გადაადგილებულ პირთა (იგპ) მიერ ჯანდაცვის სერვისების უტილიზაცია და დანახარჯები; და შეეფასებინა, რამდენად პასუხობს სახელმწიფოს მიერ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მიზნობრივი პროგრამების ეფექტურობა სერვისების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით.

[ ... ]

პარლამენტში არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის" პრეზენტაცია გაიმართა

  • Published on Apr 9, 2016

  • URP

1 აპრილს, პარლამენტის ქუთაისის სასახლეში, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და განათლებისა და მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტების წევრები არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის" წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რომლის დროსაც მოისმინეს ინფორმაცია აშშ-ის საელჩოს საუნივერსიტეტო კვლევის პროგრამის შედეგების თაობაზე.

[ ... ]