დონორები და პარტნიორები

წითელი ჯვრის საზოგადოება

შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდი

ჯანმრთელობის კვლევები ჰუმანიტარული კრიზისის დროს

მსოფლიო ექიმები საქართველო

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

ფარმაცევტული კომანია ჯი-პი-სი

World Vision International-ის ფილიალი საქართველოში

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო

იუნივერსითი რისერჩ კო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

აშშ სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი

ააიპ სამმხრივი მიმართულების კვლევითი ინსტიტუტის ფილიალი საქართველოში

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

ჯეი-ეს-აი კვლევისა და სწავლების ინსტიტუტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, ეპიდემიოლოგიისა და განვითარების ინსტიტუტი ბორდო, საფრანგეთი

ალტერნატივა ჯორჯია

ქ. ოლბანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პიტიე-სალპეტრიერის სახელობის საავადმყოფო ქსოვილოვანი და უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი

აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტები, ჯონ ფოგარტის სახელობის საერთაშორისო ცენტრი

საქართველოში აშშ-ის საელჩო