ტრეინინგები

ტრეინინგი ტუბერკულოზის სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ

ტრეინინგი ტუბერკულოზის სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ

ტრეინინგის ჩატარების ადგილი თბილისი
ტრეინინგის ჩატარების თარიღი 14.03.2022
ტრეინინგი სამედიცინო დაწესებულებაში კორონავირუსული ინფექციის პრევენციის და კონტროლის შესახებ

ტრეინინგი სამედიცინო დაწესებულებაში კორონავირუსული ინფექციის პრევენციის და კონტროლის შესახებ

ტრეინინგის ჩატარების ადგილი თბილისი
ტრეინინგის ჩატარების თარიღი 12.05.2020
ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა კრიტიკულ პაციენტებში

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) კლინიკური მართვა კრიტიკულ პაციენტებში

ტრეინინგის ჩატარების ადგილი თბილისი
ტრეინინგის ჩატარების თარიღი 15.04.2020
ტრეინინგი გადაუდებელ მედიცინაში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მართვის შესახებ

ტრეინინგი გადაუდებელ მედიცინაში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მართვის შესახებ

ტრეინინგის ჩატარების ადგილი თბილისი
ტრეინინგის ჩატარების თარიღი 15.04.2020