სიახლეები

კვლევის ანგარიშის წარდგენა: ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით და პოპულაციის ზომის განსაზღვრა

კვლევის ანგარიშის წარდგენა: ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით და პოპულაციის ზომის განსაზღვრა

21.12.2022

21 დეკემბერს სასტურმო Holiday Inn-ში ჯანმრთელობის კვლევის კავშირისა (HRU) და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ წარდგენილი იქნა კვლევის შედეგები

ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის შეხვედრები სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან

ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის შეხვედრები სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან

06.12.2022

დკსჯეც-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებისთვის ტუბერკულოზის და COVID-19 შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საგანმანათლებლო კამპანიის მეშვეობით

დკსჯეც-ის პროექტის “C ჰეპატიტის, აივ ინფექია/შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგი“-ს ფარგლებში ქ.ბორჯომში გაიმართა შეხვედრა

დკსჯეც-ის პროექტის “C ჰეპატიტის, აივ ინფექია/შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგი“-ს ფარგლებში ქ.ბორჯომში გაიმართა შეხვედრა

27.10.2022

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პროექტის “ C ჰეპატიტის, აივ ინფექცია/ შიდსის და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგი