ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის შეხვედრები სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან

გაზიარება
06.12.2022
ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის შეხვედრები სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან

დკსჯეც-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებისთვის ტუბერკულოზის და COVID-19 შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საგანმანათლებლო კამპანიის მეშვეობით და დაავადებათა ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა“ ფარგლებში ჩატარდა ტრეინინგები საქართველოს 8 სხვადასხვა რეგიონში