კვლევის ანგარიშის წარდგენა: ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით და პოპულაციის ზომის განსაზღვრა

გაზიარება
21.12.2022
კვლევის ანგარიშის წარდგენა: ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით და პოპულაციის ზომის განსაზღვრა

21 დეკემბერს სასტურმო Holiday Inn-ში ჯანმრთელობის კვლევის კავშირისა (HRU) და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის მიერ წარდგენილი იქნა კვლევის შედეგები "ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ქცევაზე ზედამხედველობის ინტეგრირებული კვლევა ბიომარკერის კომპონენტით და პოპულაციის ზომის განსაზღვრა". კვლევა განხორციელდა აივ ინფექცია/შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მხარდაჭერით