ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა საქართველოში

გაზიარება
დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი
პროექტის დაწყების თარიღი 01.07.2018

ჯანმრთელობის კვლევის კავშირის მიერ ჩატარდა ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევის მესაე რაუნდი. კვლევის მიზანი იყო საქართველოში ტუბერკულოზის შესახებ ინფორმირებულობის, ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის შეფასება სხვადასხვა სამიზნე პოპულაციაში და მიღებული შედეგების 2015 წლის კვლევის მონაცემებთან შედარება ტენდენციის გამოვლენის მიზნით.

კვლევის ანგარიში