პროექტები

საქართველოში ეპიდზედამხედველობის, ლაბორატორიული და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი შესაძლებლობების გაძლიერება – „მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის ზედამხედველობის სისტემის გაძლიერება საქართველოში“

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, აშშ-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე

ოლიგონუკლეოტიდების სინთეზის და ბიოინფორმატიკის სერვისის პილოტირება საქართველოში

დამფინანსებელი აშშ-ის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF), საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე