პროექტები

აივ/შიდსისა და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების რისკ-ფაქტორების კვლევა საქართველოს ახალგაზრდებში

დამფინანსებელი ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ-ის ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტები (NIH)
პროექტის ხელმძღვანელი თამარ კიკვიძე

სქესობრივი ქცევა საქართველოში მცხოვრებ რეპროდუქციული ასაკის ქალებში- თაობათაშორისი და ეთნიკური განსხვავებები

დამფინანსებელი ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ-ის ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტები (NIH)
პროექტის ხელმძღვანელი თინათინ აბზიანიძე

იმუნოგენეტიკური ფაქტორების როლი პაპილომავირუსის ინფექციის პერსისტირებაში

დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

პაპილომავირუსული ინფექციის (HPV) ეპიდემიოლოგია საქართველოში

დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი