პროექტები

საინფორმაციო კამპანია ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგის შესახებ საქართველოში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

იმუნოგენეტიკური ფაქტორების როლი პაპილომავირუსის ინფექციის პერსისტირებაში

დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

პაპილომავირუსული ინფექციის (HPV) ეპიდემიოლოგია საქართველოში

დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი