პროექტები

დიაბეტის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის კვლევა ქვემო ქართლის რეგიონის ზოგად მოსახლეობასა და ჯანდაცვის მუშაკებში (განმეორებითი კვლევა)

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

შაქრიანი დიაბეტის შესახებ ინფორმირებულობის კვლევა გარდაბნის რაიონის მოსახლეობაში

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვარი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი