პროექტები

C და B ჰეპატიტების ეპიდზედამხედველობა და გადაცემის რისკი თირკმლის დიალიზის დაწესებულებებში, საქართველო

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზთან დაკავშირებული ინფექციური კონტროლის ღონისძიებების დანერგვა ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში

დამფინანსებელი University Research Co. (URC), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე

ტუბერკულოზთან დაკავშირებული ინფექციის კონტროლის პრაქტიკის გაუმჯობესება ჰოსპიტალურ სექტორში

დამფინანსებელი University Research Co. (URC), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე

სისხლის გზით გადამდები ინფექციების გადაცემის რისკ-ფაქტორების შეფასება სტომატოლოგიური კლინიკების სამედიცინო პერსონალში

დამფინანსებელი ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ-ის ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტები (NIH)
პროექტის ხელმძღვანელი მარიკა კოჭლამაზაშვილი

სისხლის გზით გადამდები ინფექციები საქართველოს სამშობიარო სახლების ჯანდაცვის მუშაკებში

დამფინანსებელი ნატო, მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

სისხლის გზით გადამდები დაავადებების გავრცელებისა და ცოდნის დონის შეფასება ჯანდაცვის მუშაკებში საქართველოში

დამფინანსებელი აშშ-ს სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი (CRDF)
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი, ლუიზ ენ მაკნატი (საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა, ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)