პროექტები

აივ-თან დაკავშირებული სარისკო ქცევების და აივ პრევალენტობის შეფასება მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან და ამავე პოპულაციის ზომის შეფასება

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის თბილისის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

აივ/შიდსის გავრცელების მხრივ მაღალი რისკის ქცევის მქონე ჯგუფში ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლების სარისკო ქცევების და პოპულაციის რაოდენობის განსაზღვრა

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქ. თბილისში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქვემო ქართლის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საქართველოში ტუბერკულოზისა და აივ ინფექცია/შიდსის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გენდერული ბარიერების კვლევა

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

აივ/შიდსისა და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების რისკ-ფაქტორების კვლევა საქართველოს ახალგაზრდებში

დამფინანსებელი ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ-ის ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტები (NIH)
პროექტის ხელმძღვანელი თამარ კიკვიძე

სისხლის გზით გადამდები ინფექციების გადაცემის რისკ-ფაქტორების შეფასება სტომატოლოგიური კლინიკების სამედიცინო პერსონალში

დამფინანსებელი ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ-ის ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტები (NIH)
პროექტის ხელმძღვანელი მარიკა კოჭლამაზაშვილი

აივ ინფექცია/შიდსზე წყვილებზე ორიენტირებული პრენატალური კონსულტირების შედეგები საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე დაბალი და საშუალო გავრცელების მქონე ქვეყნებში

დამფინანსებელი საფრანგეთის შიდსის კვლევის ნაციონალური სააგენტო (ANRS)
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

მომავალი და მეძუძური დედების ინფორმირება აივ ინფექცია/შიდსზე

დამფინანსებელი World Vision International
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

აივ ინფექციის მიმღებლობის იმუნოგენეტიკური ფაქტორები საქართველოს მოსახლეობაში

დამფინანსებელი ნატო, ფოგარტის საერთაშორისო ცენტრი, აშშ ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტები
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე; ჯეკ დეჰოვიცი (ნიუ იორკის სამედიცინო ცენტრი); პატრის დებრე ( უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია, პიტიე სალპეტრიერის კლინიკა, პარიზი)

CD4 და CD8 სპეციფიკური უჯრედული იმუნიტეტი აივ და C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულ პაციენტებში

დამფინანსებელი INTAS
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე; ბრიჯიტ ოტრანი (უჯრედული იმუნოლოგიის ლაბორატორია, პიტიე სალპეტრიერის კლინიკა, პარიზი)