პროექტები

საგანმანათლებლო კამპანია ტუბერკულოზის და COVID-19-ის შესახებ საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

კოვიდ-19 ვაქცინაციის მიმღებლობა და ხელმისაწვდომობა საქართველოს ეთნიკურ უმცირესობებში

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

დიაბეტის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულების და პრაქტიკის კვლევა ქვემო ქართლის რეგიონის ზოგად მოსახლეობასა და ჯანდაცვის მუშაკებში (განმეორებითი კვლევა)

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

COVID-19-ის საგანმანათლებლო კამპანია საქართველოში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ნიორაძე

ცოდნა, დამოკიდებულება და პრაქტიკა კოვიდ-19-ის წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის შესახებ სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებში საქართველოში

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ჰაერის დაბინძურების შესახებ და გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული ზიანის პრევენცია

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

კიბოს სკრინინგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოს სამიზნე მოსახლეობაში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საინფორმაციო კამპანია ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგის შესახებ საქართველოში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

საინფორმაციო კამპანია ტუბერკულოზის შესახებ

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

საინფორმაციო კამპანია C ჰეპატიტის შესახებ

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა საქართველოში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

შაქრიანი დიაბეტის შესახებ ინფორმირებულობის კვლევა გარდაბნის რაიონის მოსახლეობაში

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვარი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი