პროექტები

ცოდნა, დამოკიდებულება და პრაქტიკა კოვიდ-19-ის წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის შესახებ სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებში საქართველოში

დამფინანსებელი საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

C და B ჰეპატიტების ეპიდზედამხედველობა და გადაცემის რისკი თირკმლის დიალიზის დაწესებულებებში, საქართველო

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ალკოჰოლის მოხმარებასთან ასოცირებული ქცევის შეფასება C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში განკურნებულ პაციენტებში საქართველოში

დამფინანსებელი აშშ-ის დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ჯანდაცვის მუშაკებში ცოდნის და უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება კორონავირუსული ინფექციის პრევენციის და კონტროლის შესახებ და COVID 19-ის მქონე კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტების მართვის გაუმჯობესება

დამფინანსებელი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ქაჯაია

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქ. თბილისში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

მენტალური ჯანმრთელობის კვლევა ზრდასრულ მოსახლეობაში საქართველოში

დამფინანსებელი Expertise France
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქვემო ქართლის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ჰაერის დაბინძურების შესახებ და გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული ზიანის პრევენცია

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

კიბოს სკრინინგის შესახებ ცნობიერების ამაღლება საქართველოს სამიზნე მოსახლეობაში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საინფორმაციო კამპანია ძუძუს, საშვილოსნოს ყელის და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგის შესახებ საქართველოში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

საქართველოში არსებული GeneXpert აპარატებზე HCV კონფირმაციული ტესტირების ჩატარების ეფექტურობის შეფასება

დამფინანსებელი ახალი ინოვაციური დიაგნოსტიკის გავითარების ფონდი (FIND)
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საქართველოში ტუბერკულოზისა და აივ ინფექცია/შიდსის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გენდერული ბარიერების კვლევა

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი