ტრეინინგი ტუბერკულოზის სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ

გაზიარება
14.03.2022
ტრეინინგი ტუბერკულოზის სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პროექტის „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობის მდგრადობის უზრუნველყოფა“ ფარგლებში ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი ატარებდა ტრენინგებს ოჯახის ექიმებთან, თერაპევტებთან და პედიატრებთან ტუბერკულოზის და ახალი კორონავირუსის შესახებ. პროექტის ფარგლებში ქ. თბილისში გაიმართა რამოდენიმე შეხვედრა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ქ. თბილისის ოჯახის ექიმები, თერაპევტები და პედიატრები. ამ დაავადებების დროულად გამოვლენა და მკურნალობა უკიდურესად მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის