პროექტები

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის თბილისის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საგანმანათლებლო კამპანია ტუბერკულოზის და COVID-19-ის შესახებ საქართველოში მოქმედი სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

საინფორმაციო კამპანია ტუბერკულოზის და ლატენტური ტუბერკულოზის შესახებ აჭარის, გურიის, სამეგრელოს, იმერეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქ. თბილისში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის, აივ/ინფექცია შიდსის და C ჰეპატიტის სკრინინგის ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვაში და პარტნიორობის განვითარება დაავადებათა ადრეული გამოვლენის და მკურნალობის ხელშეწყობისათვის ქვემო ქართლის რეგიონში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საქართველოში ტუბერკულოზისა და აივ ინფექცია/შიდსის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გენდერული ბარიერების კვლევა

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის დროული გამოვლენა და მართვა პირველად ჯანდაცვაში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

საინფორმაციო კამპანია ტუბერკულოზის შესახებ

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა გულბიანი

ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა საქართველოში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის მომსახურების განხორციელებაში ჩართული სამედიცინო პერსონალის გადამზადება ტუბერკულოზით დიაგნოსტირებულ პაციენტებში აივ ინფექციაზე ტესტირებასა და კონსულტირებაში

დამფინანსებელი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, გლობალური ფონდი
პროექტის ხელმძღვანელი მაია ბუწაშვილი

ტუბერკულოზის შესახებ ცოდნის, დამოკიდებულებისა და პრაქტიკის კვლევა მაღალი რისკის ჯგუფებსა და საქართველოს ზოგად მოსახლეობაში (განმეორებითი კვლევა)

დამფინანსებელი University Research Co. (URC), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე

ტუბერკულოზთან დაკავშირებული ინფექციური კონტროლის ღონისძიებების დანერგვა ჰოსპიტალურ დაწესებულებებში

დამფინანსებელი University Research Co. (URC), აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)
პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი კამკამიძე