საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მასალები

COVID-19-ის გართულებებისგან თავის დაცვის საუკეთესო საშუალება ვაქცინაციაა

2020 წ

HIV-HCV-TB გამოვლენის ხელშეწყობა პჯდ-ში

2020 წ

ადამიანის გენიტალური პაპოლომავირუსული ინფექცია

2020 წ

ადრეული ქორწინება და ორსულობა

2020 წ

აივ ინფექცია - შიდსი, გაავრცელე ცოდნა და არა ვირუსი

2020 წ

აივ ინფექცია - შიდსი, ხშირად დასმული შეკითხვები - MCCU

2020 წ

აივ ინფექცია - შიდსის ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება

2020 წ

აირჩიე მომავალი ნარკოტიკის გარეშე

2020 წ

გაიგე მეტი აივ ინფექციაზე

2020 წ

დაამარცხე С ჰეპატიტი

2020 წ

დროა განიკურნო C ჰეპატიტისგან

2020 წ

დროული დიაგნოსტიკა კიბოს დამარცხების საუკეთესო საშალებაა

2020 წ

იზრუნე გარემოზე ჯანმრთელო მომავლისთვის

2020 წ

მიიღე მეტი ინფორმაცია ორგანიზმზე ტყვიის ზემოქმედების შესახებ

2020 წ

რა უნდა იცოდეს ჯანდაცვის მუშაკმა ტბ საეჭვო სიმპტომის მქონე პაციენტების მომსახურების დროს

2020 წ

როგორ დავიცვათ თავი სისხლის გზით გადამდები ინფექციებისაგან

2020 წ

სისხლის გზით გადამდები ინფექციების პროფილაქტიკა ჯანდაცვის მუშაკებში

2020 წ

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები და ორსულობა

2020 წ

სწრაფი ტესტის ჩატარების მეთოდი

2020 წ

ტბ ინფექციისგან პერსონალური დაცვის საშუალებები - რესპირატორი

2020 წ

ტუბერკულოზი და მასთან ბრძოლა-მეთოდური სახელმძღვანელო სასკოლო პერსონალისთვის

2020 წ

ტუბერკულოზი სახელმძღვანელო - პჯდ სპეციალისტებისთვის

2020 წ

ტყვიისგან თავისუფალი გარემო

2020 წ

ყველა ერათად ტუბერკულოზის წინააღმეგ

2020 წ

შიდსი და ორსულობა

2020 წ

ჩაიტარე სკრინინგი, გამოვლინე - HIV-HCV-TB

2020 წ

ცხოვრების ჯანსაღი წესი

2020 წ

ხველის ეტიკეტი

2020 წ